Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 196 770 261 001 156 699 159 722 82 486
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 161 965 139 761 107 197 102 704 96 717
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 894 007 1 074 820 839 708 993 038 614 563
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,40 0,37 0,31 0,26 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($196 770K + $161 965K) ÷ $894 007K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
0,40
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHT
0,20
Old Dominion Freight Line, Inc.
ODFL
0,62
XPO Inc
XPO
0,44