Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 261 001 156 699 159 722 82 486 76 649
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 139 761 107 197 102 704 96 717 91 395
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 074 820 839 708 993 038 614 563 609 550
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,37 0,31 0,26 0,29 0,28

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($261 001K + $139 761K) ÷ $1 074 820K
= 0,37


Analiza porównawcza

2021