Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 414 280 923 363 890 028 907 232 923 207
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 074 820 839 708 993 038 614 563 609 550
Wskaźnik płynności bieżącej 1,32 1,10 0,90 1,48 1,51

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 414 280K ÷ $1 074 820K
= 1,32


Analiza porównawcza

2021