Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 196 770 261 001 156 699 159 722 82 486
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 161 965 139 761 107 197 102 704 96 717
Należności w tys. USD 901 268 912 245 581 382 535 573 623 773
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 894 007 1 074 820 839 708 993 038 614 563
Wskaźnik płynności szybkiej 1,41 1,22 1,01 0,80 1,31

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($196 770K + $161 965K + $901 268K) ÷ $894 007K
= 1,41


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
1,41
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHT
1,38
Old Dominion Freight Line, Inc.
ODFL
1,76
XPO Inc
XPO
1,07