Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 998 020 4 673 860 4 843 950 5 344 070 2 425 450
Property, plant and equipment w tys. USD 3 555 360 2 992 650 2 850 720 2 612 840 2 384 220
Rotacja aktywów trwałych 1,69 1,56 1,70 2,05 1,02

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 998 020K ÷ $3 555 360K
= 1,69


Analiza porównawcza

2021