Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 198 021 242 860 261 001 269 694 179 032 194 650 156 699 240 236
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 127 248 134 991 139 761 161 981 140 216 107 397 107 197 106 463
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 103 800 1 166 030 1 074 820 852 541 705 548 948 439 839 708 1 262 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,29 0,32 0,37 0,51 0,45 0,32 0,31 0,27

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($198 021K + $127 248K) ÷ $1 103 800K
= 0,29


Analiza porównawcza

2022/Q2