Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 168 545 193 372 228 957 191 245 196 770 194 082 198 021 242 860
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 204 881 198 400 612 823 164 072 161 965 152 000 127 248 134 991
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 825 290 1 730 370 945 421 905 811 894 007 912 352 1 103 800 1 166 030
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,20 0,23 0,89 0,39 0,40 0,38 0,29 0,32

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($168 545K + $204 881K) ÷ $1 825 290K
= 0,20


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
0,20
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHT
0,34
Old Dominion Freight Line, Inc.
ODFL
0,53
XPO Inc
XPO
0,39