Johnson & Johnson (JNJ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(1 paź 2023)
2023/Q2
(2 lip 2023)
2023/Q1
(2 kwi 2023)
2022/Q4
(1 sty 2023)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(2 sty 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 23 511 000 28 505 000 24 613 000 23 519 000 34 079 000 32 568 000 30 388 000 31 608 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 196 000 2 397 000 2 921 000 3 132 000 3 592 000 3 703 000 3 452 000 3 701 000
Należności w tys. USD 14 798 000 16 777 000 16 350 000 16 160 000 15 890 000 16 139 000 15 594 000 15 283 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 44 370 000 54 170 000 60 373 000 55 802 000 45 543 000 44 821 000 43 390 000 45 226 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,96 0,88 0,73 0,77 1,18 1,17 1,14 1,12

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($23 511 000K + $4 196 000K + $14 798 000K) ÷ $44 370 000K
= 0,96


Analiza porównawcza

2023/Q3