Johnson & Johnson (JNJ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(2 sty 2022)
2021/Q3
(3 paź 2021)
2021/Q2
(4 lip 2021)
2021/Q1
(4 kwi 2021)
2020/Q4
(3 sty 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 34 079 000 32 568 000 30 388 000 31 608 000 31 001 000 25 306 000 24 619 000 25 185 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 592 000 3 703 000 3 452 000 3 701 000 3 590 000 3 492 000 3 024 000 3 132 000
Należności w tys. USD 15 890 000 16 139 000 15 594 000 15 283 000 14 911 000 14 871 000 14 938 000 13 576 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 45 543 000 44 821 000 43 390 000 45 226 000 44 561 000 38 721 000 40 932 000 42 493 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,18 1,17 1,14 1,12 1,11 1,13 1,04 0,99

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($34 079 000K + $3 592 000K + $15 890 000K) ÷ $45 543 000K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022/Q3