Johnson & Johnson (JNJ)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Cykl zapasów dni 146,56 126,99 119,98 119,48 115,86
Cykl należności dni 62,13 59,49 60,00 64,41 63,08
Cykl zobowiązań dni 137,40 135,16 122,04 113,17 101,55
Cykl konwersji gotówki dni 71,28 51,32 57,94 70,72 77,38

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 146,56 + 62,13 – 137,40
= 71,28


Analiza porównawcza

2022