Johnson & Johnson (JNJ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 94 943 000 93 775 000 82 584 000 82 059 000 81 581 000 76 450 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 31 089 000 29 855 000 28 427 000 27 556 000 27 091 000 25 354 000
Zysk ze sprzedaży brutto 63 854 000 63 920 000 54 157 000 54 503 000 54 490 000 51 096 000
Koszty badań i rozwoju 14 603 000 14 714 000 12 159 000 11 355 000 10 775 000 10 554 000
Koszty ogólnego zarządu 24 765 000 24 659 000 22 084 000 22 178 000 22 540 000 21 420 000
Zysk operacyjny 24 486 000 24 547 000 19 914 000 20 970 000 21 175 000 19 122 000
Koszty odsetek netto -214 000 130 000 90 000 -39 000 394 000 549 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21 725 000 22 776 000 16 497 000 17 328 000 17 999 000 17 673 000
Podatek dochodowy 3 784 000 1 898 000 1 783 000 2 209 000 2 702 000 16 373 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 17 941 000 20 878 000 14 714 000 15 119 000 15 297 000 1 300 000