Johnson & Johnson (JNJ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 23 519 000 31 608 000 25 185 000 19 287 000 19 687 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 132 000 3 701 000 3 132 000 2 392 000 2 699 000
Należności w tys. USD 16 160 000 15 283 000 13 576 000 14 481 000 14 098 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 55 802 000 45 226 000 42 493 000 35 964 000 31 230 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,77 1,12 0,99 1,01 1,17

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($23 519 000K + $3 132 000K + $16 160 000K) ÷ $55 802 000K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022