Johnson & Johnson (JNJ)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 35 153 000 17 941 000 20 878 000 14 714 000 15 119 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 85 159 000 94 943 000 93 775 000 82 584 000 82 059 000
Marża zysku netto 41,28% 18,90% 22,26% 17,82% 18,42%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $35 153 000K ÷ $85 159 000K
= 41,28%


Analiza porównawcza

2023