Johnson & Johnson (JNJ)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 94 943 000 93 775 000 82 584 000 82 059 000 81 581 000
Property, plant and equipment w tys. USD 19 803 000 18 962 000 18 766 000 17 658 000 17 035 000
Rotacja aktywów trwałych 4,79 4,95 4,40 4,65 4,79

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $94 943 000K ÷ $19 803 000K
= 4,79


Analiza porównawcza

2022