Johnson & Johnson (JNJ)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 35 153 000 17 941 000 20 878 000 14 714 000 15 119 000
Aktywa razem w tys. USD 167 558 000 187 378 000 182 018 000 174 894 000 157 728 000
ROA 20,98% 9,57% 11,47% 8,41% 9,59%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $35 153 000K ÷ $167 558 000K
= 20,98%


Analiza porównawcza

2023