Johnson & Johnson (JNJ)

ROA

Obliczenia

2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 20 878 000 14 714 000 15 119 000 15 297 000 1 300 000
Aktywa razem w tys. USD 182 018 000 174 894 000 157 728 000 152 954 000 157 303 000
ROA 11,47% 8,41% 9,59% 10,00% 0,83%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $20 878 000K ÷ $182 018 000K
= 11,47%


Analiza porównawcza

2021