Johnson & Johnson (JNJ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 55 294 000 60 979 000 51 237 000 45 274 000 46 033 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 55 802 000 45 226 000 42 493 000 35 964 000 31 230 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,99 1,35 1,21 1,26 1,47

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $55 294 000K ÷ $55 802 000K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022