Johnson & Johnson (JNJ)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 29 855 000 28 427 000 27 556 000 27 091 000 25 354 000
Zapasy w tys. USD 10 387 000 9 344 000 9 020 000 8 599 000 8 765 000
Rotacja zapasów 2,87 3,04 3,05 3,15 2,89

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $29 855 000K ÷ $10 387 000K
= 2,87


Analiza porównawcza

2021