Johnson & Johnson (JNJ)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 26 553 000 31 089 000 29 855 000 28 427 000 27 556 000
Zapasy w tys. USD 11 181 000 12 483 000 10 387 000 9 344 000 9 020 000
Rotacja zapasów 2,37 2,49 2,87 3,04 3,05

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $26 553 000K ÷ $11 181 000K
= 2,37


Analiza porównawcza

2023