Johnson & Johnson (JNJ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(2 lip 2023)
2023/Q1
(2 kwi 2023)
2022/Q4
(1 sty 2023)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(2 sty 2022)
2021/Q3
(3 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 28 505 000 24 613 000 23 519 000 34 079 000 32 568 000 30 388 000 31 608 000 31 001 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 397 000 2 921 000 3 132 000 3 592 000 3 703 000 3 452 000 3 701 000 3 590 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 54 170 000 60 373 000 55 802 000 45 543 000 44 821 000 43 390 000 45 226 000 44 561 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,57 0,46 0,48 0,83 0,81 0,78 0,78 0,78

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($28 505 000K + $2 397 000K) ÷ $54 170 000K
= 0,57


Analiza porównawcza

2023/Q2