Integer Holdings Corp (ITGR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(1 lip 2022)
2022/Q1
(1 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(1 paź 2021)
2021/Q2
(2 lip 2021)
2021/Q1
(2 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 24 272 20 187 15 593 25 668 17 885 25 472 30 581 28 402
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 98 932 100 264 96 396 94 086 92 353 77 792 74 844 58 733
Należności w tys. USD 226 328 225 707 226 566 201 723 187 045 190 068 180 982 168 287
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 223 752 198 762 197 726 173 082 159 629 156 410 164 127 161 551
Wskaźnik płynności szybkiej 1,56 1,74 1,71 1,86 1,86 1,88 1,75 1,58

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($24 272K + $98 932K + $226 328K) ÷ $223 752K
= 1,56


Analiza porównawcza

2022/Q4