Integer Holdings Corp (ITGR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(29 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(1 lip 2022)
2022/Q1
(1 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 23 674 32 142 38 615 40 604 24 272 20 187 15 593 25 668
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 114 003 113 885 108 826 110 534 98 932 100 264 96 396 94 086
Należności w tys. USD 240 275 231 159 239 556 252 569 226 328 225 707 226 566 201 723
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 220 969 203 101 199 832 225 475 223 752 198 762 197 726 173 082
Wskaźnik płynności szybkiej 1,71 1,86 1,94 1,79 1,56 1,74 1,71 1,86

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($23 674K + $114 003K + $240 275K) ÷ $220 969K
= 1,71


Analiza porównawcza

2023/Q4