Integer Holdings Corp (ITGR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 23 674 24 272 17 885 49 206 13 535
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 114 003 98 932 92 353 56 114 42 619
Należności w tys. USD 240 275 226 328 187 045 158 294 191 985
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 220 969 223 752 159 629 156 191 179 078
Wskaźnik płynności szybkiej 1,71 1,56 1,86 1,69 1,39

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($23 674K + $114 003K + $240 275K) ÷ $220 969K
= 1,71


Analiza porównawcza

2023