Integer Holdings Corp (ITGR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 24 272 17 885 49 206 13 535 25 569
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 98 932 92 353 56 114 42 619 15 104
Należności w tys. USD 226 328 187 045 158 294 191 985 185 501
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 223 752 159 629 156 191 179 078 164 570
Wskaźnik płynności szybkiej 1,56 1,86 1,69 1,39 1,37

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($24 272K + $98 932K + $226 328K) ÷ $223 752K
= 1,56


Analiza porównawcza

2022