Integer Holdings Corp (ITGR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 23 674 24 272 17 885 49 206 13 535
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 114 003 98 932 92 353 56 114 42 619
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 220 969 223 752 159 629 156 191 179 078
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,62 0,55 0,69 0,67 0,31

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($23 674K + $114 003K) ÷ $220 969K
= 0,62


Analiza porównawcza

2023