Integer Holdings Corp (ITGR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
2017
(29 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 17 885 49 206 13 535 25 569 44 096
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 92 353 56 114 42 619 15 104 16 486
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 159 629 156 191 179 078 164 570 209 003
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,69 0,67 0,31 0,25 0,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($17 885K + $92 353K) ÷ $159 629K
= 0,69


Analiza porównawcza

2021