Integer Holdings Corp (ITGR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
2017
(29 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 884 109 787 735 903 084 852 347 1 068 370
Zobowiązania handlowe w tys. USD 76 859 51 570 64 975 57 187 83 517
Rotacja zobowiązań 11,50 15,28 13,90 14,90 12,79

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $884 109K ÷ $76 859K
= 11,50


Analiza porównawcza

2021