Integer Holdings Corp (ITGR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 178 380 1 017 090 884 109 787 735 903 084
Zobowiązania handlowe w tys. USD 120 293 110 780 76 859 51 570 64 975
Rotacja zobowiązań 9,80 9,18 11,50 15,28 13,90

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 178 380K ÷ $120 293K
= 9,80


Analiza porównawcza

2023