Integer Holdings Corp (ITGR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 376 100 1 221 080 1 073 440 1 258 090 1 215 010
Property, plant and equipment w tys. USD 326 095 277 099 253 964 246 185 231 269
Rotacja aktywów trwałych 4,22 4,41 4,23 5,11 5,25

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 376 100K ÷ $326 095K
= 4,22


Analiza porównawcza

2022