Integer Holdings Corp (ITGR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 617 668 558 298 452 982 412 937 415 395
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 220 969 223 752 159 629 156 191 179 078
Wskaźnik płynności bieżącej 2,80 2,50 2,84 2,64 2,32

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $617 668K ÷ $220 969K
= 2,80


Analiza porównawcza

2023