Integer Holdings Corp (ITGR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
2017
(29 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 452 982 412 937 415 395 416 250 531 909
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 159 629 156 191 179 078 164 570 209 003
Wskaźnik płynności bieżącej 2,84 2,64 2,32 2,53 2,54

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $452 982K ÷ $159 629K
= 2,84


Analiza porównawcza

2021