Integer Holdings Corp (ITGR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
2017
(29 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 143 567 128 233 169 786 171 620 176 731
Aktywa razem w tys. USD 2 582 220 2 371 860 2 353 090 2 326 680 2 848 340
Operacyjny ROA 5,56% 5,41% 7,22% 7,38% 6,20%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $143 567K ÷ $2 582 220K
= 5,56%


Analiza porównawcza

2021