Integer Holdings Corp (ITGR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 171 098 136 322 143 059 128 233 169 786
Aktywa razem w tys. USD 2 942 650 2 794 390 2 582 220 2 371 860 2 353 090
Operacyjny ROA 5,81% 4,88% 5,54% 5,41% 7,22%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $171 098K ÷ $2 942 650K
= 5,81%


Analiza porównawcza

2023