Integer Holdings Corp (ITGR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 66 377 96 808 77 258 96 336 167 964
Kapitał własny w tys. USD 1 417 460 1 354 700 1 271 060 1 152 490 1 060 490
ROE 4,68% 7,15% 6,08% 8,36% 15,84%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $66 377K ÷ $1 417 460K
= 4,68%


Analiza porównawcza

2022