Henry Schein Inc. (HSIC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
2021/Q2
(26 cze 2021)
2021/Q1
(27 mar 2021)
2020/Q4
(26 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 123 000 108 000 126 000 235 930 119 133 167 228 144 538 421 185
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 509 000 449 000 389 000 826 206 457 232 529 929 482 356 432 944
Należności w tys. USD 1 507 000 1 409 000 1 444 000 2 903 660 1 551 950 1 356 880 1 317 550 1 424 790
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 146 000 2 076 000 2 144 000 4 613 030 2 301 400 2 093 640 2 122 770 2 283 100
Wskaźnik płynności szybkiej 1,00 0,95 0,91 0,86 0,92 0,98 0,92 1,00

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($123 000K + $509 000K + $1 507 000K) ÷ $2 146 000K
= 1,00


Analiza porównawcza

2022/Q3