Henry Schein Inc. (HSIC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 688 070 3 791 420 3 226 500 4 175 220 4 033 260
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 613 030 2 283 100 2 038 370 3 218 830 2 776 220
Wskaźnik płynności bieżącej 1,67 1,66 1,58 1,30 1,45

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 688 070K ÷ $4 613 030K
= 1,67


Analiza porównawcza

2021