Henry Schein Inc. (HSIC)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 7 344 500 2 814 340 3 090 890 3 595 080 3 399 100
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 24 802 000 10 119 100 9 985 800 13 202 000 12 461 500
Marża zysku ze sprzedaży brutto 29,61% 27,81% 30,95% 27,23% 27,28%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $7 344 500K ÷ $24 802 000K
= 29,61%


Analiza porównawcza

2021