Henry Schein Inc. (HSIC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 17 457 500 7 304 800 6 894 920 9 606 910 9 062 440
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 107 870 1 005 660 880 266 1 227 210 1 069 410
Rotacja zobowiązań 8,28 7,26 7,83 7,83 8,47

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $17 457 500K ÷ $2 107 870K
= 8,28


Analiza porównawcza

2021