Henry Schein Inc. (HSIC)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 1 701 110 513 811 698 207 717 618 821 799
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 24 802 000 10 119 100 9 985 800 13 202 000 12 461 500
Marża zysku brutto 6,86% 5,08% 6,99% 5,44% 6,59%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 701 110K ÷ $24 802 000K
= 6,86%


Analiza porównawcza

2021