Henry Schein Inc. (HSIC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 24 802 000 10 119 100 9 985 800 13 202 000 12 461 500
Property, plant and equipment w tys. USD 732 912 342 004 329 645 382 398 375 001
Rotacja aktywów trwałych 33,84 29,59 30,29 34,52 33,23

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $24 802 000K ÷ $732 912K
= 33,84


Analiza porównawcza

2021