Henry Schein Inc. (HSIC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 719 190 567 396 732 966 893 208 859 369
Aktywa razem w tys. USD 16 962 200 7 772 530 7 151 100 8 500 530 7 811 240
Operacyjny ROA 10,14% 7,30% 10,25% 10,51% 11,00%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 719 190K ÷ $16 962 200K
= 10,14%


Analiza porównawcza

2021