Henry Schein Inc. (HSIC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 117 000 117 965 421 185 106 097
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 466 000 413 103 432 944 445 360
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 224 000 2 306 510 2 283 100 2 038 370
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,23 0,37 0,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($117 000K + $466 000K) ÷ $2 224 000K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Henry Schein Inc.
HSIC
0,26
AdaptHealth Corp
AHCO
0,22
Owens & Minor, Inc.
OMI
0,13
Patterson Companies Inc.
PDCO
0,47