Henry Schein Inc. (HSIC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 235 930 421 185 106 097 80 209 174 658
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 826 206 432 944 445 360 520 558 454 752
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 613 030 2 283 100 2 038 370 3 218 830 2 776 220
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,37 0,27 0,19 0,23

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($235 930K + $826 206K) ÷ $4 613 030K
= 0,23


Analiza porównawcza

2021