Henry Schein Inc. (HSIC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
2021/Q2
(26 cze 2021)
2021/Q1
(27 mar 2021)
2020/Q4
(26 gru 2020)
Rotacja zapasów 6,13 6,18 6,01 4,69 4,87 5,04 4,71 4,83
Rotacja należności 10,58 11,39 11,07 8,54 7,88 8,77 8,06 7,10
Rotacja zobowiązań 11,65 12,50 12,31 8,28 8,21 9,41 8,42 7,26
Rotacja kapitału pracującego 8,80 9,37 9,48 8,07 7,60 7,22 7,33 6,71

Średnia liczba dni

2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
2021/Q2
(26 cze 2021)
2021/Q1
(27 mar 2021)
2020/Q4
(26 gru 2020)
Cykl zapasów dni 59,53 59,10 60,69 77,83 74,99 72,46 77,53 75,58
Cykl należności dni 34,51 32,05 32,97 42,73 46,29 41,63 45,30 51,39
Cykl zobowiązań dni 31,34 29,21 29,65 44,07 44,43 38,80 43,36 50,25

Długoterminowe

2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
2021/Q2
(26 cze 2021)
2021/Q1
(27 mar 2021)
2020/Q4
(26 gru 2020)
Rotacja aktywów trwałych 45,02 45,08 44,65 33,84 34,40 33,21 30,05 29,59
Rotacja aktywów razem 1,87 1,93 1,89 1,46 1,45 1,46 1,36 1,30