HCA Healthcare Inc (HCA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 891 000 862 000 842 000 908 000 999 000 858 000 2 371 000 1 451 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 191 000 2 263 000 1 957 000 1 776 000 1 921 000 2 408 000 2 112 000 2 010 000
Należności w tys. USD 9 182 000 8 713 000 8 657 000 8 891 000 8 552 000 8 628 000 8 520 000 8 095 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 407 000 11 545 000 11 028 000 9 902 000 9 784 000 8 999 000 10 518 000 9 582 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 1,03 1,04 1,17 1,17 1,32 1,24 1,21

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($891 000K + $2 191 000K + $9 182 000K) ÷ $12 407 000K
= 0,99


Analiza porównawcza

2023/Q3