HCA Healthcare Inc (HCA)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 64 968 000 60 233 000 58 752 000 51 533 000 51 336 000
Należności w tys. USD 9 958 000 8 891 000 8 095 000 7 051 000 7 380 000
Rotacja należności 6,52 6,77 7,26 7,31 6,96

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $64 968 000K ÷ $9 958 000K
= 6,52


Analiza porównawcza

2023