HCA Healthcare Inc (HCA)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 233 000 58 752 000 51 533 000 51 336 000 46 677 000
Należności w tys. USD 8 891 000 8 095 000 7 051 000 7 380 000 6 789 000
Rotacja należności 6,77 7,26 7,31 6,96 6,88

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $60 233 000K ÷ $8 891 000K
= 6,77


Analiza porównawcza

2022