HCA Healthcare Inc (HCA)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 60 233 000 58 752 000 51 533 000 51 336 000 46 677 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 233 000 58 752 000 51 533 000 51 336 000 46 677 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $60 233 000K ÷ $60 233 000K
= 100,00%


Analiza porównawcza

2022