HCA Healthcare Inc (HCA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 13 643 000 13 542 000 12 333 000 11 196 000 10 213 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 902 000 9 582 000 8 704 000 7 757 000 7 569 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,38 1,41 1,42 1,44 1,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $13 643 000K ÷ $9 902 000K
= 1,38


Analiza porównawcza

2022