HCA Healthcare Inc (HCA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 908 000 1 451 000 1 793 000 621 000 502 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 776 000 2 010 000 1 464 000 1 346 000 1 190 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 902 000 9 582 000 8 704 000 7 757 000 7 569 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,36 0,37 0,25 0,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($908 000K + $1 776 000K) ÷ $9 902 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022