HCA Healthcare Inc (HCA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 908 000 999 000 858 000 2 371 000 1 451 000 1 027 000 1 120 000 1 030 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 776 000 1 921 000 2 408 000 2 112 000 2 010 000 1 769 000 1 692 000 1 514 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 902 000 9 784 000 8 999 000 10 518 000 9 582 000 9 624 000 8 615 000 8 642 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,30 0,36 0,43 0,36 0,29 0,33 0,29

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($908 000K + $1 776 000K) ÷ $9 902 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022/Q4