HCA Healthcare Inc (HCA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 64 968 000 60 233 000 58 752 000 51 533 000 51 336 000
Aktywa razem w tys. USD 56 211 000 52 438 000 50 742 000 47 490 000 45 058 000
Rotacja aktywów razem 1,16 1,15 1,16 1,09 1,14

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $64 968 000K ÷ $56 211 000K
= 1,16


Analiza porównawcza

2023