HCA Healthcare Inc (HCA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 233 000 58 752 000 51 533 000 51 336 000 46 677 000
Aktywa razem w tys. USD 52 438 000 50 742 000 47 490 000 45 058 000 39 207 000
Rotacja aktywów razem 1,15 1,16 1,09 1,14 1,19

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $60 233 000K ÷ $52 438 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022