HCA Healthcare Inc (HCA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 60 105 000 59 720 000 58 752 000 57 981 000 56 016 000 52 649 000 51 533 000 50 763 000
Aktywa razem w tys. USD 51 584 000 52 208 000 50 742 000 49 562 000 48 164 000 47 277 000 47 490 000 51 016 000
Rotacja aktywów razem 1,17 1,14 1,16 1,17 1,16 1,11 1,09 1,00

2022/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $60 105 000K ÷ $51 584 000K
= 1,17


Analiza porównawcza

2022/Q2