HCA Healthcare Inc (HCA)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 233 000 58 752 000 51 533 000 51 336 000 46 677 000
Working capital w tys. USD 3 741 000 3 960 000 3 629 000 3 439 000 2 644 000
Rotacja kapitału pracującego 16,10 14,84 14,20 14,93 17,65

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $60 233 000K ÷ $3 741 000K
= 16,10


Analiza porównawcza

2022