HCA Healthcare Inc (HCA)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 58 752 000 51 533 000 51 336 000 46 677 000 43 614 000
Working capital w tys. USD 3 960 000 3 629 000 3 439 000 2 644 000 3 819 000
Rotacja kapitału pracującego 14,84 14,20 14,93 17,65 11,42

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $58 752 000K ÷ $3 960 000K
= 14,84


Analiza porównawcza

2021