HCA Healthcare Inc (HCA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 34 342 000 30 795 000 33 577 000 32 033 000 32 858 000
Kapitał własny w tys. USD -933 000 572 000 -2 808 000 -4 950 000 -6 806 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 53,84

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $34 342 000K ÷ $-933 000K
= —


Analiza porównawcza

2021