HCA Healthcare Inc (HCA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 233 000 58 752 000 51 533 000 51 336 000 46 677 000
Property, plant and equipment w tys. USD 25 575 000 24 063 000 23 199 000 22 715 000 19 757 000
Rotacja aktywów trwałych 2,36 2,44 2,22 2,26 2,36

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $60 233 000K ÷ $25 575 000K
= 2,36


Analiza porównawcza

2022