HCA Healthcare Inc (HCA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 935 000 908 000 1 451 000 1 793 000 621 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 013 000 1 776 000 2 010 000 1 464 000 1 346 000
Należności w tys. USD 9 958 000 8 891 000 8 095 000 7 051 000 7 380 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 655 000 9 902 000 9 582 000 8 704 000 7 757 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,02 1,17 1,21 1,18 1,20

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($935 000K + $2 013 000K + $9 958 000K) ÷ $12 655 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2023