HCA Healthcare Inc (HCA)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zapasy w tys. USD 2 050 000 2 085 000 2 068 000 2 009 000 2 043 000 2 003 000 1 986 000 2 019 000
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $0K ÷ $2 050 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023/Q2