Genpact Ltd (G)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 460 376 861 760 899 458 922 475 752 580 644 002 680 440 803 399
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 195 281 151 613 134 441 201 598 213 163 181 405 187 408 216 244
Należności w tys. USD 1 014 280 971 361 887 742 951 171 916 366 886 223 881 020 859 070
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 091 290 1 383 290 1 308 800 1 312 350 1 240 710 843 738 1 202 640 1 146 650
Wskaźnik płynności szybkiej 1,53 1,43 1,47 1,58 1,52 2,03 1,45 1,64

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($460 376K + $195 281K + $1 014 280K) ÷ $1 091 290K
= 1,53


Analiza porównawcza

2022/Q2