Genpact Ltd (G)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,01 4,39 4,53 4,21 3,85
Rotacja zobowiązań 104,77 79,16 103,68 173,84 104,39
Rotacja kapitału pracującego 7,81 6,46 6,56 6,79 5,49

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 91,01 83,06 80,56 86,69 94,79
Cykl zobowiązań dni 3,48 4,61 3,52 2,10 3,50

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 23,59 24,18 18,70 16,05 13,86
Rotacja aktywów razem 0,93 0,95 0,81 0,76 0,79