Genpact Ltd (G)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 899 458 680 440 467 096 368 396 504 468
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 134 441 187 408 170 325 212 477 236 342
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 308 800 1 202 640 910 211 976 312 838 784
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,79 0,72 0,70 0,59 0,88

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($899 458K + $134 441K) ÷ $1 308 800K
= 0,79


Analiza porównawcza

2021