Genpact Ltd (G)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 646 765 899 458 680 440 467 096 368 396
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 137 972 134 441 187 408 170 325 212 477
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 103 320 1 308 800 1 202 640 910 211 976 312
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,71 0,79 0,72 0,70 0,59

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($646 765K + $137 972K) ÷ $1 103 320K
= 0,71


Analiza porównawcza

2022