Genpact Ltd (G)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 583 670 541 004 491 308 552 281 646 765 518 680 460 376 861 760
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 191 566 274 057 249 126 175 882 137 972 229 825 195 281 151 613
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 317 930 978 958 931 443 944 524 1 103 320 1 633 110 1 091 290 1 383 290
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,59 0,83 0,79 0,77 0,71 0,46 0,60 0,73

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($583 670K + $191 566K) ÷ $1 317 930K
= 0,59


Analiza porównawcza

2023/Q4