Genpact Ltd (G)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 646 765 518 680 460 376 861 760 899 458 922 475 752 580 644 002
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 137 972 229 825 195 281 151 613 134 441 201 598 213 163 181 405
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 103 320 1 633 110 1 091 290 1 383 290 1 308 800 1 312 350 1 240 710 843 738
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,71 0,46 0,60 0,73 0,79 0,86 0,78 0,98

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($646 765K + $137 972K) ÷ $1 103 320K
= 0,71


Analiza porównawcza

2022/Q4