Genpact Ltd (G)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 831 594 1 260 960 1 288 770 1 338 330 1 360 520
Aktywa razem w tys. USD 4 805 710 4 588 810 4 975 270 4 873 510 4 454 180
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,17 0,27 0,26 0,27 0,31

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $831 594K ÷ $4 805 710K
= 0,17


Analiza porównawcza

2023